Elektronický stavební deník online     

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Jednoduchý, přehledný a nenáročný pro široké spektrum stavebníků, intuitivní ovládání, zapisujte, diktujte, vkládejte foto nebo video.

CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM

CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM

Díky centralizovanému systému, máte možnost získat souhrnné informace o vedení stavby, vkládat data, připomínkovat atd.

PŘEHLEDY

PŘEHLEDY

Přehledy - denní záznamy stavebního deníku, harmonogram a mnoho dalších jsou pro Vás dostupné z kteréhokoliv místa.

PŘENOS INFORMACÍ V REÁLNÉM ČASE

PŘENOS INFORMACÍ V REÁLNÉM ČASE

Textové záznamy, video nebo fotografie jsou v okamžiku vytvoření nesmazatelně uloženy. Podle Vámi nastavených přístupových práv, máte jistotu, že jsou sdíleny jen ty informace, které jsou pro daný subjekt relevantní.

ZNEMOŽNĚNÍ MANIPULACE SE ZÁZNAMY

ZNEMOŽNĚNÍ MANIPULACE SE ZÁZNAMY

Jedinečnost elektronického stavebního deníku „CONSTRUCTO“ spočívá v tom, že záznamy jsou opatřeny biometrickým podpisem, který zaručuje právní validitu dokumentů.

ARCHIV DOKUMENTŮ A BEZPEČNOST

ARCHIV DOKUMENTŮ A BEZPEČNOST

Veškeré záznamy (dokumenty, smlouvy, zkoušky, revize, faktury ), jsou přehledně uloženy a bezpečně archivovány. Data v systému „ CONSTRUCTO“ jsou několikanásobně šifrována a bezpečně uložena na Cloudu v nejlépe střeženém datovém uložišti v EU.

Naše řešení pokryje všechny vaše potřeby

Standardní denní zápis, mimořádný zápis, archiv dokumentů, kontrola lidí na pracoviští, harmonogram, seznam dodavatelů materiálů, seznam dodavatelů služeb a mnoho dalšího! Automatizací a archivací komunikačních procesů, přinese stavební deník značné úspory při výstavbě jak malého rozsahu, tak velkých stavebních celků, popřípadě u rekonstrukcí všeho druhu. Nepodstatnou úsporou je pochopitelně zkrácení doby samotné realizace stavby.

Aplikace používá elektronický biometrický podpis SignoSoft

Biometrický podpis SignoSoft vám umožňuje podpisovat dokumenty odkudkoliv a kdykoliv.

NEMÁTE NA STAVBĚ TABLET? NEVADÍ!

 

iPad Pro 10,5 64 GB + pero pro biometrický podpis

1185,- Kč bez DPH / měsíčně


Datový tarif 10 GB

200,- Kč bez DPH / měsíčně

GONDOLA GRANITI s.r.o.
Mobilní telefon: +420 602 342 000
Email: gondola-graniti@email.cz
Adresa: Lípová 15, Praha 2, 120 00 IČO: 25062042

Obchodní podmínky            *             Licenční smlouva             *             Uživatelská příručka